En verdig eldreomsorg

De eldre fortjener en varm og verdig eldreomsorg som tar vare på dem når de trenger det. Vi i Frp mener at alle eldre skal ha rett på både sykehjemsplass og enerom, og gode hjemmebaserte tjenester for de som ønsker å bo hjemme. Ektepar som ønsker å bo sammen etter de flytter på institusjon, skal fortsatt få muligheten til det.

Siden vi kom inn i regjering for to år siden har vi sikret at det bygges flere omsorgsplasser enn før, vi satser tungt på både sykehjemsplasser og nye løsninger for å skape en varm eldreomsorg inn i fremtiden.

Dette arbeidet ønsker vi i Frp å bygge videre på lokalt. Vi ønsker nytt sykehjem på Frøya, slik at vi kan imøtekomme behovene for framtidas brukere med et bedre tilbud enn det vi gir i dag. Frøyværingene kan ikke si seg fornøyd med 1 dusj på sykehjemmets største avdeling hvor det bor 13 brukere, og maks 2 dusjer på hver av de andre avdelingene.

For oss som jobber i pleie og omsorg har vi sett en utvikling i tilbudet av det som finnes av hjelpemidler når de fysiske funksjonene avtar. Vi er heldige som jobber i en kommune som ikke snører pengesekken når vi sier ifra om hvilke behov vi har for disse hjelpemidlene. Utfordringen er at de nye gode hjelpemidlene tar mer plass enn de vi brukte for 20-30 år siden. Hva hjelper det med flotte løfteheiser om det ikke er plass for bruker, heis og 2 pleiere på samme bad? Vi trenger nytt sykehjem nå, som er bedre tilpasset dagens brukere og deres behov.

Vi sliter med rekruttering. Det er viktig med politisk våkenhet rundt dette, og kommunen er nødt til å legge tilrette for at vi i framtida er godt bemanna. Dette må være et fokusområde, når vi ser søkelistene til helsefag kontra blå sektor.

Den 14. september skal velgerne ta stilling til hva de ønsker å prioritere. I Frp prioriterer vi en verdig eldreomsorg som tar seg tid til de eldre og garanterer dem trygghet i deres hverdag.

Godt valg!

Mona Elisabeth Skarsvåg, hjelpepleier

6. kandidat Frøya Frp