Har tro på å snu flere millioner i hotell-underskudd

foto