- Feiring skal det også bli når vi har fått overvunnet koronaen