Frøya vil være alene , Hitra ønsker å bli sammen med Snillfjord, og Snillfjord ønsker å bli delt mellom Hitra, Orkdal og Hemne. Slik er resultatet av lokalpolitisk behandling i den enkelte kommune.

Hva med forhold som felles bo- og arbeidsmarkedsregion, og det faktum at såvel Hitra som Frøya har et klart behov for å styrke viktige service- og tjenestefunksjoner for innbyggerne.

Kan det være noe opprørende og en såkalt "omkamp" om Fylkesmann og event.departement, regjering og storting kommer til en annen kommunestruktur for vår region?

Mitt svar er nei.  Det vil heller være overraskende om så ikke skjer.

Hitra og Frøya hører sammen for framtida som en kommune, og at deler av dagens Snillfjord kommune blir med er også naturlig .

Dette bør regjering og storting sørge for blir resultatet når prosessen som pågår er sluttført .

Egil Hestnes