Sarepta hadde invitert Frøyas befolkning til informasjonsmøte om vindkraftutbyggingen på Frøya. Men svært mange av de som møtte opp klokka seks på Hotell Frøya kom til et opplegg de ikke hadde forventet. Det var ikke noe plenumsmøte der Sarepta og kommunen ga informasjon, og der de frammøtte kunne komme med spørsmål og kommentarer. I stedet var det stasjoner der folk enkeltvis kunne komme og stille spørsmål og se på bilder og framstillinger.

- Dette er et et uakseptabelt opplegg, sa Hans Anton Grønskag fra folkeaksjonen mot vindkraft. Han oppfordret de som som var i mot vindkraftutbygginga om bare å forlate møtet.

- Dette er utspekulert, kommenterte en av de andre, noe som fikk Sareptas svenske prosjektdirektør Magnus Axelsson til å svare.

- Ja, det er utspekulert. Vi har spekulert mye på hva som er den beste måten å få en dialog på, sa han.

Etter dette forlot 12-14 personer, omtrent en tredel av de frammøtte, lokalet.

- Dette er et maktgrep. Jeg hadde blant annet forventet at kommunen hadde stilt opp her og svart på spørsmål i møtet, sier Hans Anton Grønskag til lokalavisa.

Han sier han forventer at kommunen så snart som mulig innkaller til et ordentlig folkemøte.

- Dette er et fiaskoopplegg, og det er kynisk. Utbyggerne var vel klar over motstanden her, og det var vel derfor de la det opp sånn, sier Gunnvald Solbakken, som var en av motstanderne som ikke valgte å forlate møtet.

Prosjektdirektøren forteller at han har ledet vindkraftprosjekter i en rekke land, og at man har prøvd ut mye rundt hva som er beste måten å få ut innformasjon på, og at man har kommet til at den typen møte de legger opp til her, med mulighet for direktedialog med den enkelte, er det beste.

- Men selvsagt er det «tråkigt» når så mange ikke er fornøyde med opplegget, sier Axelsson.

Ikke alle var misfornøyde med møtet. Ann Kristin Kristoffersen sier hun hadde lite til overst for oppfordringen til å forlate møtet.

- Det er ikke alle som tørr å si noe i et vanlig møte. Jeg synes det er greit å kunne gå sånn fra stasjon til stasjon og få svar på spørsmål, sier hun.

Les Hans Anto Grønskags reaksjon på møtet: