- Når ble det åpnet fergesamband mellom Hitra og Frøya?