Ungdommen tar sats mot sjømatnæringen-ta godt i mot dem!

Hurra, nå virker det som ungdom virkelig har fått øyene opp for alle de spennende jobbene som finnes i sjømatnæringa!

Nærings- og Fiskeridepartementet har i flere år bedt Sett Sjøbein om å synliggjøre bredden av yrkes- og utdanningsmuligheter som finnes i tilknytning til sjømatnæringen. Et takknemlig oppdrag for oss som brenner for denne fantastiske sjømatnæringen som vi er så stolt av, med alle de dyktige arbeiderne, engasjerte og trivelige folk, og selvfølgelig all den gode sjømaten.

Som et ledd i dette arbeidet har vi blant annet lagt til rette for at sjømatnæringen får vise seg frem for studenter på utdanningsmesser. Ungdommene som har truffet oss på messestandene har møtt engasjerte ambassadører for sjømatnæringen, -studenter og lærlinger, ansatte i næringen som jobber med opplæring, markedsføring, kommunikasjon, fiskeri og oppdrett. Det er morsomt å få fortelle ungdommene at jobbene i sjømatnæringen faktisk handler om mer enn å håndtere fisk og være sjøsyk, at vi i tillegg til fagarbeiderne trenger biologer, økonomer, teknologer, forskere og jurister. Vi har også brukt tiden til å spre riktig kunnskap om havbruksnæringen.

Det nytter å bruke tid på å slå hull på mytene og vise frem de mulighetene som finnes. Etter at søkertallene for videregående skole og universiteter og høyskoler er lagt ut så ser vi at søkertallene nok en gang er rekordhøye for fagene vi har promotert som gode og fremtidsrettede valg for de som ønsker en jobb i tilknytning til sjømatnæringen. Ungdommen er overbevist, det nytter å vise frem sjømatnæringen i fellesskap.

Ta imot ungdommen

Så nå er det opp til oss i sjømatnæringen å legge til rette for at studentene får riktig og god opplæring mens de studerer. Dette kan vi gjøre ved å åpne opp for læreplasser for de som tar yrkesfag, å la studenter får sommerjobber, deltidsjobber, internships, traineeordninger. Uansett hva man kaller jobben, det handler om å gi praksiserfaring. Det å bidra med bedriftspresentasjoner og studentoppgaver på studiestedene kan også være et viktig tiltak for å gi mer kunnskap om sjømatnæringen.

Yrkesfagene – still med læreplasser!

En økning i søkertallene på Vg2 Fiske og fangst med 16 % og Vg2 Akvakultur med 18%, tydeliggjør at flere ungdommer ser mot fiskeri og havbruksnæringen. Disse elevene skal ut i lærlingperiode fra 2017.

Av de som skal ut i lære i 2016 er det 105 søkere til læreplass innen fiske og fangst (Vg3) og 124 ungdommer som søker læreplass innen akvakultur (Vg3). De fiskerifaglige opplæringskontorene melder også om en sterk økning i søkere til læreplass i motormannfaget i forhold til tidligere år, både fiskefartøy og brønnbåter er aktuelle læreplasser.

Søkere til læreplasser bør ha fått lovnad om læreplass før skolestart i august. Hvis de ikke har ordnet seg læreplass til dag så blir alternativet deres å fortsette et studieløp gjennom skoleverket og gå glipp av viktig praktisk læretid. Eller verre, at de dropper ut av studiet fordi de ser at næringen ikke satser på dem.

Høyere utdanning- tilby meningsfulle deltidsjobber!

Det er en stor økning i søknadene til marine studier til høsten. Sett Sjøbein råder studentene til å skaffe seg praktisk erfaring ved siden av studiene for å stille sterkere den dagen de skal søke jobb.

Har du tenkt på at studenter som skal studere fiskeri- og havbruk, biomarint, bioteknologi, markedsføring, matteknologi, klima og miljø og også økonomiske og juridiske studier vil få større utbytte av sine studier om de kan få praktisk erfaring underveis?  Å kunne få arbeide hos en spennende arbeidsgiver med relevante oppgaver for en kortere periode, for eksempel i sommerferien eller som deltid under studiene, vil være viktig for studentene både for å tilegne seg relevant og praktisk jobberfaring, å bygge nettverk og få styrket sin CV.

Det er flere bedrifter og organisasjoner som tilbyr slike ordninger, og de er veldig populære blant studentene som ser dette som en glimrende mulighet til å tjene penger, å vise seg frem, skaffe seg erfaring og muligheter for fast jobb etter endt utdannelse. De som knytter til seg studenter på denne måten får samtidig en flott mulighet til å rekruttere talentfulle studenter, samtidig som de er med å vise frem mulighetene i sjømatnæringen. En glimrende mulighet for både bedrifter, organisasjoner og fiskerimyndigheter!

Janita Arhaug, Leder Sett Sjøbein