I år velger jeg ved stortingsvalg for første gang etter at jeg ble norsk statsborger i 2015.

Når jeg ble norsk mener jeg at jeg bør delta aktivt i politikken, meldte meg inn i partiet Rødt og vil stemme Rødt neste uke.

Norge går bra fordi det fortsatt er et tillitssamfunn og fordi det er en stor andel kvinner i arbeid. Som Sverige, som ikke har olje eller fisk. Fordelene med 6 timers arbeidsdag er mange for familier med barn og eldre og det er beregnet at det vil gi omtrent samme produktivitet. Våre globale utfordringer er ikke forenlige med økende konsum. Konsekvensutredning om oljeboring i Lofoten er et blindspor da vi allerede har mere oljefunn enn det jorda tåler at vi forbrenner.

Norge har liten forskjell på fattig og rik noe som bidrar til tillitsamfunnet. Men forskjellene er økende og det er viktig å stoppe det. Det er galt at velferdsgodene, dvs. våre skattepenger som skal gå til omsorg, barnevern og barnehager tas i utbytte via skatteparadis. Ideellt drevne institusjoner skal fortsatt drives. Gründere skal fortsatt ha mulighet å drive fram framtidas teknologi og arbeidsplasser og skal ikke betale formueskatt på arbeidende kapital. Fortsatt skattelette til de rikeste er feil spor.

Frøya nyter godt av innvandring der 23% av oss beboere er innvandrere- For tiden er fire av sju leger på Frøya innvandrere. Om Norge sier opp EØS avtalen vil den forrige Handelsavtale tre inn med de samme vilkår for Norsk lakseeksport som EØS avtalen i dag.

Norge har bidratt til økende flyktningestrømmer og terrorisme ved å delta i USAs angrepskriger i Afghanistan, Libya og Syria. Norge skal ha et godt Forsvar og ikke et Nato ledet angrepsflyvåpen/hær. Eventuell militær intervensjon skal være FN ledet. Rødt er det eneste partiet som har tatt klar avstand fra den Stoltenberg ledete bombingen og raseringen av Libya i 2011. Norge fungerte de facto som et flyvåpen for al-Qaida.

Det er lite som skiller SV og Rødt. Jeg mener dog at Norge trenger Rødt over sperregrensen. Sammen kan Rødt og SV dra AP i riktig retning i regjeringsposisjon de neste fire år. Godt valg!

Steven Crozier,

fastlege Frøya