Miljøpartiet De Grønne takker Audun for svar

Det er flott at Venstre synes at De Grønne har en fortreffelig miljø- og klimapolitikk. Og vi sier ja til invitasjonen om et samarbeid om grønne verdier.

MDG og Venstre har mye til felles i miljøsaker, men vi er ikke enige i veien fram til målet. Venstre har fremdeles ikke forklart hvordan et samarbeid med Frp har styrket miljøsaken i Norge. Søndagsåpne butikker bidrar neppe til å få ned forbruket og hvordan skal økt kjøring med snøskuter og vannskuter bidra til å få ned klimautslippene?

Hvis Venstre virkelig mener alvor i miljøsaken: hvorfor stoppet dere ikke sjødeponiet i Førdefjorden? Som støtteparti for regjeringen har dere kunnet satt ned foten. Det er lett å protesterer for all verden, men likevel bli med på ferden.

I motsetning til Venstre har De Grønne bevisst unngått å bli blokkavhengige fordi vi ser at miljøsaken blir en salderingspost både på blå og rød side. Derfor trengs det et sterkt og uavhengig grønt alternativ som ikke er bundet av de gamle ideologiske skillelinjene. Det er hva Miljøpartiet De Grønne nå jobber for å bygge opp. Vi tror at det er viktig for miljø- og klimabevisste velgere å få klare alternativ på bordet. Hvilke parti tar miljø- og klimasaken mest på alvor? Hvilken vei skal vi gå for å få gjennomslag for grønne endringer?

Gjennom å være med i den blå blokka og som et støtteparti for klimafornekterne i Frp, eller å bygge opp et sjølstendig og blokkuavhengig grønt alternativ? Miljøpartiet De Grønne inviterer Venstre med på en grønn kursendring!

Tenk grønt, stem nytt!

Miljøpartiet De Grønne, Hitra

Miljøpartiet De Grønne, Frøya