Aktive grender viktig for Hitra

Infrastruktur som veier, rent vann, avløp, bredbånd, gang- og sykkelveg i grender med stor trafikk osv. trengs for at bygdesamfunn skal fungere. Innbyggere i grendene skal kunne føle en viss likeverdighet med innbyggere i den mer sentrale del av kommunen selv om de ikke har valgt å bo sentrumsnært.

Det må også finnes et skyssalternativ for de som av en eller annen grunn ikke kan benytte egen bil for å komme seg til butikk, kommunesenter eller for å ha mulighet til å delta i sosiale aktiviteter i sentrum.

Arbeidsplasser er en annen nødvendighet for å opprettholde aktivitet i grendene.

Å få etablert fergesambandet Laksåvik – Kjørsvikbugen snarest vil i tillegg til å gi et bedret kollektivt/transporttilbud også kunne bidra til boligbygging og etablering av arbeidsplasser i området av traseen.

Hitra Pensjonistparti har fokus på levende lokalsamfunn og vil ivareta disse områdene som noen av programmets kjernesaker.

Hitra Pensjonistparti

Synnøve Hanssen, 6. plass