Jeg ser av avisoppslag at Gustav Witzøe hele tiden snakker om bærekraft og natur og miljø. På ScaleAq på Hestnes, hvor Witzøe er hovedeier, har de nå omsøkt og fått godkjent et område for utfylling i fjæra på opptil 11 dekar. Det er 11000 kvadratmeter, og hvis man regner ca 10 meter dybde i gjennomsnitt utover sjøen så blir utsprengt masse ca 110000 kubikk. Plassen skal hovedsaklig benyttes til lager av nøter, og utbygging skal skje trinnvis, så det blir sikkert sprenging de neste 20 årene.

Mitt spørsmål til Witzøe er: Hva er din oppfatning av bærekraft og miljø på ScaleAq på Hestnes? Det ser jo allerede ut som en malingfabrikk har eksplodert over hele området og nå skal du i tillegg sprenge ut et kjempeområde for å lagre nøter? Hva har du gjort for å kjøpe areal ved siden av fabrikken, som er ferdigregulert?

Det er fint at man skaper arbeidsplasser, men det kommer jo generasjoner etter oss også, som forhåpentligvis verdsetter natur mer enn du gjør. Det ser dessverre ut som at hvis det ikke er hekkende hubro i området, så er det bare å sprenge  berg ut i sjøen både på Hitra og Frøya. Galskap!

På Hestnes har det vært bosetting i flere tusen år, hvor man har levd av landbruk, og sjøens ressurser, og så kommer vår generasjon og ødelegger enorme arealer med syltynne begrunnelser. Legger man til de ti oppdrettstillatelsene til Mowi i innløpet til fjorden, planene til  Knutshaug Invest, med pub og restaurant og ti rorbuer som skal sprenges ut i sjøen, vindmøllene på Elsfjellet som dreper og fordriver fugl, tyske turister som fisker fjorden ren for småfisk, og fritidsboliger som slipper ut kloakk i nesten hver en bekk, så nærmer økosystemet seg en kollaps.

Men ikke ifølge kommunen eller Witzøe. De har ekspertene på sin side, men vi som bor her har sunn fornuft, bruk den du også Witzøe! Ikke la bærekraft være et tomt ord!

Naturelsker på Hestnes