ÅPENT BREV TIL POSTEN NORGE

Frimerker – gebyr og kamuflert servicetjeneste.

ADRESSEAVISEN 19.mai 2022 sto det et innlegg av Vilh. Finsen som fenget min oppmerksomhet. All honnør til han som er villig til å gå ut med beskrivelse av den måten POSTEN NORGE behandler sine trofaste kunder på.

På den lille øya jeg vokste opp var butikken og de 3 offentlige institusjonene: Posten, Telefonstasjonen, og Skolen de solide bæresøyler i det lille samfunnet. POSTKONTORET med POSTBANKEN og den lille røde bok pengemerker, stempel og signatur, det skapte en følelse blandet av ærbødighet, ærefrykt og respekt. Å gå inn der, ga håp om at JEG også kunne bli kapitalist. Jeg kunne i min villeste fantasi ikke tenke meg muligheten til at postbanken ville opphøre og at jeg IKKE skulle bli kapitalist. Nei, den tanken falt meg ikke inn.

Nå sitter herr Finsen, jeg og mange andre postkunder i Norge og gremmer oss over det vi har tapt og nå opplever fra den erstattede institusjon POSTEN NORGE. Det er sørgelig, men vi kan glede oss over at mye av det Finsen har satt fingeren på, allerede er forbedret. Nå står i hvert fall antall gram og A på A-frimerket . Jeg håper POSTEN NORGE også vil rette det jeg påpeker. Både Finsen, jeg og andre har sikkert OFTE måttet betale straffeporto og gebyr. KORREKT i noen tilfelle, men ikke alltid. Noen ganger føles det simpelt gjort, og jeg oppfatter det da som ubehagelig. Enda jeg gjør mitt beste og vil være 100 % ærlig, blir jeg bøtelagt som en økonomisk kriminell. DET er surt..

En av POSTENS feller jeg har gått i, er at forskjellige jubileum ved f.eks 50 og150 år markeres på frimerker. Det er sikkert positivt ment, men når alderdommen svekker synet, kan en bli lurt til å tro at tallene står for gram. Det er menneskelig å gjøre feil, men det er akseptabelt å lure noen et er verre.

POSTEN NORGE mener sikke bare godt med å honorere personer og organisasjoner, men tenk på plasseringa av talla av hensyn til svaksynte. Jeg vil nå bare protestere på tilbudet som er framstilt som en positiv service.

Fremsendelse av feilfrankerte brev mot å bli ilagt straffeporto og gebyr. POSTEN NORGE påstår at det er å yte en vennlig service, men i realiteten er det lureri og svindel. Avsenderen har ikke bedt om det. Og det kan vanligvis IKKE bevises at servicen virkelig er blitt utført. Jeg har minst to ganger kunnet sjekke at adressaten ikke har fått brevet. Da har jeg fått gebyr og porto refundert. Skal servicen kunne ettergåes, må det bevises at brevet ikke er mottatt av adressat. Det er ikke så enkelt, og det avhenger av mottakerens samarbeidsvilje. Dermed kan POSTEN NORGE fortsette. med sin legaliserte svindel. Myndighetene bør stoppe dette, dersom POSTEN NORGE selv ikke avvikler den.

ANMODNING: POSTEN NORGE bes straks slutte med denne form for service-svindel.

Spongdal, 2022-05-22

Sigbjørn Larsen