Fillan skole, en fantastisk mulighet til å sette skole i fokus. Legge tilrette for barn og ansatte. Skape en attraktivt læringsarena som vil bidra til økt pedagogisk kompetanse.

Nå er det vedtatt, ny skole i Fillan. En ny æra der vi skal «slå på stortromma» og virkelig prioritere barna våre i hittersamfunnet. Vi vil gi dem en læringsarena som er tilpasset dagens undervisningskrav, en skole alle vil være stolte av. Dette vil koste penger, men som vil være en klok investering i framtidens hitterværinger. SV ønsker en skole som favner alle gjennom en nøye gjennomtenkt undervisning og klassestruktur.

Vi skal lage en trygg skolestart  for 1. klassingene, samtidig som vi skal følge dem til de går over til ungdomsskolen. Dette vil bli en ny arena med  forventninger til det  ungdomsskolen innebærer.

En egen ungdomsskole vil gi den oppmerksomheten og tilpasset undervisning, de fortjener. Derfor er det viktig at disse tre skoleårene får et eget bygg der de som ungdommer får den oppmerksomheten de har krav på. Dette blir en modningsarena de trenger før de går over i videregående.

Bjørg Brasøy Hitra SV