Marine Harvest søker om 14 utviklingskonsesjoner for test og utvikling av teknologi laget av Hauge Aqua.

Teknologien er basert på den lukkede konstruksjonen “Egget”.

Forsterker konkurransefordelen

I en pressemelding forteller  konsernsjef i Marine Harvest, Alf-Helge Aarskog, at målsettingen med dette prosjektet er å forsterke den konkurransefordelen norsk akvakultur allerede har gjennom tilgang på skjermede kystnære områder. Løsningen utvikles for å bli et godt alternativ til dagens åpne merddrift.

Egget er en meget sterk konstruksjon og skal kunne tilpasses kravene på norske lokaliteter.

Egget

"Egget” er en lukket teknologi som er formet som et egg. Det skal være 44 meter høyt, 33 meter bredt og 90 prosent av konstruksjonen vil være under vann. Hvert egg skal på sikt kunne romme 1000 tonn laks. Teknologien, som er utviklet av Hauge Aqua AS, har et mål om å møte flere store utfordringer for næringen, deriblant lus og rømming. I tillegg vil anlegget forsøke å samle partikulært materiale.

I følge Bergens Tidende skal Marine Harvest investere 600 millioner kroner i prosjektet, det skriver Fiskeribladet Fiskaren.

Teknologien, som er utviklet av Hauge Aqua AS, har et mål om å møte flere store utfordringer for næringen, deriblant lus og rømming. I følge Bergens Tidende skal Marine Harvest investere 600 millioner kroner i prosjektet skriver Fiskeribladet Fiskaren.

Fullskala-uttesting i 2018

- Egget representerer en helt ny retning, og er et sprang i utviklingen av lukkede systemer. Målet vårt er å produsere sunn og smakfull laks på en enda mer bærekraftig og kostnadseffektiv måte, sier Aarskog.

Prosjektet vil gå over tre faser, med gradvis utvikling og testing av konseptet.

Først skal det gjennomføres forsøk med fisk i pilot- og prototypekonstruksjoner, før det legges opp til til fullskala-uttesting med til sammen ti enheter i 2018.

– For å forsvare investeringskostnadene, samt å verifisere teknologiens konkurransekraft og ytelse, er en uttesting i storskala avgjørende. Det er derfor svært viktig at vår søknad innvilges i sin helhet. Lykkes vi, vil det være et kvantesprang for hele næringen, sier konsernsjefen i Marine Harvest.

Egget skal være 44 meter høyt, 33 meter bredt og 90 prosent av konstruksjonen vil være under vann. Hvert egg skal på sikt kunne romme 1000 tonn laks.

Økt bærekraft og vekst

Samtidig som at Egget har potensiale til å forsterke næringens konkurransekraft, mener Hauge Aqua at prosjektet vil minimere det miljømessige fotavtrykket og redusere kostnader.

- Teknologien retter seg inn mot områder som i dag benyttes til akvakultur, og den kan samtidig åpne nye områder i norske fjorder. Lykkes vi, vil produksjonen fra dagens lokaliteter kunne økes signifikant, sier teknologidirektør i Hauge Aqua AS, Cato Lyngøy.

Innovativt og banebrytende

Resultatene fra prosjektet vil være offentlig tilgjengelig slik at det kan komme hele næringen til gode.

– Vi mener at Egget er innovativt og banebrytende. Hauge Aqua er på ingen måte alene om prosjektet. Et solid team av erfarne fagfolk skal alle ha sin del av æren for at denne milepælen er nådd. Vi er stolte av at Marine Harvest har valgt å gå videre med vårt teknologikonsept. Nå gjelder det for oss å levere varene, sier Cato Lyngøy i Hauge Aqua.

– Vi mener at Egget er innovativt og banebrytende, sier teknologidirektør i Hauge Aqua, Cato Lyngøy.