Avvis forslaget om Turistskatt.

Høsten 2021 etablerte regjeringen et offentlig utvalg ledet av tidligere Venstre-leder Trine Skei Grande, Reisemålsutvalget, som nå foreslår at det blir etablert en ordning med en nasjonal turistskatt – kalt besøksbidrag. Dette er en form for Grunnrenteskatt som skal belaste reiselivsnæringen som skaper mange arbeidsplasser

Utvalget foreslår nå at det innføres en nasjonal turistskatt og at den primært skal legges på fly, tog, ferge og cruise inn og ut av landet.

Pensjonistpartiet frykter at denne turistskatten vil gjøre det mindre attraktivt å komme til Norge som turist. Det er en kjent sak at Norge allerede er et svært dyrt land og har fra før høyere skatter og avgifter enn sammenlignbare land. En ny turistskatt vil trolig gjøre at færre turister oppsøker Norge.

Turister er en viktig inntektskilde for mange lokalsamfunn og som skaper nye arbeidsplasser i distriktet.

Norsk reiseliv konkurrerer i et internasjonalt marked, og alle tiltak som fører til økt pris, gir Norge en konkurranseulempe.

Norge er allerede tyngre skattet enn andre land. Merverdiavgiften på overnatting, transport og kultur har det siste årene økt kraftig. I tillegg ble flyseteavgiften innført i 2016 og ble økt i budsjettet for 2023. Dette, sammen med en rekke andre skatter og merverdiavgifter, inkludert den særnorske formuesskatten, gjør at Norge i dag er tyngre skattet enn våre nordiske konkurrenter. Ingen av de andre nordiske landene har turistskatt. Det å innføre en turistskatt vil øke konkurranseulempen til Norge ytterligere, spesielt ovenfor de nordiske landene.

Svein Otto Nilsen Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting

Per Ervik Gruppeleder for Pensjonistpartiet på Hitra