Mens representanter fra lokale Senior Høyre -foreninger var samlet til fylkesstyremøte i Trøndelag Senior Høyre, kom det en svært nedslående og skuffende nyhetsmelding om at Regjeringen vil kutte midler til eldreombud , noe som i så fall vil føre til at ordningen som ble lovfestet etter forslag fra forrige regjering i 2020 bortfaller.

Solberg-regjeringen iverksatte reformen "Leve hele livet" , som mange kommuner blant annet Hitra har gjort positivt vedtak om å gjennomføre lokalt.

En viktig sak på fylkesstyremøte var "Et aldersvennlig  samfunn" med innledning av Ingvill Dalseg.

Og i debatten ble det orientert om mange lokale positive tiltak, og om engasjement og interesse for å  legge til rette for de eldre .

Meldingen om Regjeringens budsjettkutt til eldreombud ble møtt med overraskelse og skuffelse, og vi har merket oss at Høyre vil følge opp saken i Stortinget med det aller første.

Egil Hestnes