Under overskriften «Diskuterer heftig hva kraften skal brukes til» i Adressa den 9. juli, så framstår Tord Lien i kjent stil og med unnfallenhet. Nå, i debatten om strømforsyningen og om noe bør prioriteres eller ikke.

Han advarer mot køordning for strøm, og synes åpenbart det er helt greit å bruke enorme mengder strøm til såkalte kryptofabrikker. Det fører til fristelsen å spørre om Tord Lien har en egen evne til å sove i timen? Nå også som regiondirektør i NHO?

I 2013-2016 var Tord Lien energiminister. Han skryter i det samme intervjuet i Adressa av at han i denne rollen offisielt åpnet et vindkraftanlegg på Fosen. Men han glemmer å nevne at han i den samme rollen ga Statnett 10 års utsettelse med å fullføre det nye sentralnettet på kysten. Utsettelse fra 2017 til 2027, fordi «det var ikke behov», i følge han.

Og han glemmer beleilig nok(?) at den storstilte utbygginga av vindkraft nord og sør for Trondheimsfjorden, den kom som en nokså direkte følge av at det måtte til, for å få et nytt sentralnett på kysten. Med andre ord: Lokalt og regionalt tok vi ulempene, men vi har ikke fått det vi ble lovet, nemlig en bedre kraftutveksling og et mer robust kraftnett. Tord Lien: Som energiminister sto du dermed for et vesentlig brudd på samfunnskontrakten.

Når Tord Liens virkelighet er så fjern fra den vi nå opplever, så blir det nærmest en mild beskyldning «å sove i timen». Ikke minst når jeg vet hvordan dette oppleves av næringslivet på kysten. De som nå melder et vesentlig økende behov for kraft, men som de ikke får uten å ta større risiko på egen hånd gjennom tilknytning på såkalte vilkår. For meg framstår det som unnfallenhet å møte det på samme måte som en utpreget liberalist.

Jeg, og mange med meg, synes det er utillatelig å være så likegyldig og virkelighetsfjern i forhold til den stadig økende knapphet og tilgjengelighet på fornybar kraft. Dette har vært, er og vil bli en av Norges aller fremste konkurransefortrinn. I den internasjonale konkurransen. Men da må vi evne og tørre å prioritere. Vi må evne å prioritere slik at vi beholder og skaper nye norske arbeidsplasser og verdiskaping i «det grønne skiftet, og helst før bakrusen etter oljealderen melder seg for fullt.

-Jeg elsker kattevideoer, sier Tord Lien i det samme intervjuet. Kanskje han skal holde deg til det? Det synes i alle fall for meg å være et bedre alternativ, enn å bruke sin autoritære stemme til å predikere likegyldighet; som det å satse store mengder av et knapphetsgode (les: fornybar kraft) på store forbrukere som bedriver spekulasjon og knapt gir nye norske og trønderske arbeidsplasser.

Mvh

Ole L Haugen

Ordfører Hitra kommune