Det siste innspillet inn til fylket, er fra ei "lenge sovende" velforening, bestående avfolk fra Fjellværsøya, der flertallet bor et godt stykke unna Knarrlagsundet.

Hva er det som trigger dette "toget " til å rulle? I statuttene til den nå «bråvåkne» foreningen, står følgende, sitat: «Øyenes velforening er en lokal interesseorganisasjon som arbeider for å fremme samhørighet og trivsel for de som bor på Ulvøya og Fjellværøya.»

Trivsel for hvem? For de som har argument om at endring av kjørebane vil øke avstand til butikken i sentrum? Disse er en del av det trafikkbildet som vi ønsker å lede bort fra gjennomkjøring i sentrum, bla. At dere i velforeningen sender inn til fylket, et vedtaksforslag om bru i øst, og på den måten gir inntrykk av å representere hele "medlemsmassen", er vel egentlig både frekt og på kanten av lovligheten. Vi som har jobbet for vestalternativet, har etter ringerunden fått 214 positive svar for vestalternativet . Alle disse har nærhet til sentrum, samt fra Selvågan til Ulvan, og på begge sider av Knarrlagsundet.

Når en ser på velforeningens styresammensetning består det som tidligere nevnt, av folk fra Fjellværsøya. Jeg påberoper meg friheten til å hevde at i denne saken har de liten meningsberettigelse, beklager.

Det blir alltid noen som blir mer berørt enn andre i slike byggeprosjekt. Jeg vil påstå at de som bor i øst, og som i årevis har levd tett på, blir enda mer belastet enn de allerede er, dersom valget ender i øst. Det er også vi på Ulvøya inkludert Ulvan industrianlegg, som er mest direkte berørt da bare vi – ikke Fjellværsøya -trenger en best mulig bruforbindelse for å komme oss til Hitra kommune og fastlandet.

Toget er snart kjørt, og skjebnen til Knarrlagsundet skal snart avgjøres. Da blir framtiden for neste generasjon bestemt. Skal de få et trygt bomiljø eller økt trafikk og et utrygt bomiljø? Noen av oss som kjemper for en trygg hverdag, har vel "fremtiden" bak oss, men ønsker det beste for de som har fremtiden foran seg. Dette blir en skjebnetime for oss her i Knarrlagsundet. Vi må ha trua på at hensynet til trafikksikkerheten og samfunnsnytten vinner!

Bjørg Brasøy