Da jeg var i Amerika for 25 år siden, kom vi mitt i en orkan på vei fra Washington D.C. til New York. Alle husene vi så langs veien der vi kjørte, var totalt ødelagt av orkanen. Jeg kan fortsatt se menneskene for meg, der de satt ute i ruinene på en sofa eller stoler. De satt midt i en haug av rester fra det som for noen timer siden hadde vært deres hjem.

Vi kom oss aldri til New York. Veiene var stengt på grunn av trær som lå veltet over alt.

Vi mennesker har lært å tilpasse oss naturens krefter gjennom evolusjonen i femtitusen år.

Forskning og teknologi forandrer seg i raskt tempo. Tenk bare på hvor store fremskritt teknologien har gjort de siste 100 årene.

Vi har sendt astronauter til månen, og vi har sendt et ubemannet romfartøy til Mars. Vi kan nå se direktesendte bilder fra denne planeten som er så utrolig langt borte fra Jorden.

Men det finnes fortsatt mange utfordringer som hele menneskeheten må ta ansvar for, blant annet klimakrisen, forsøpling av havet og krig.

Det skjer mye rundt oss, både på godt og vondt. Hvilken plass har da religion og livssyn for hvert enkelt menneske? Blir det for mye stress rund oss kan vi lett miste troen på Gud.

Hva gjorde Jesus når tvilen grep ham? Jesus hadde en klar rolleavklaring mellom seg selv og Gud. Han skilte mellom sin egen rolle som menneske på jorda, og Guds rolle i himmelen.

Natten før Jesus ble korsfestet, ba han bønner til sin Far i himmelen. Han var redd og ba om å slippe det som ventet han. Samtidig var Jesus klar over at han måtte dø. Hans Far - Gud - hadde bestemt hans skjebne.

I Evangeliet etter Johannes 19:11, leser vi en del av samtalen mellom Jesus og Pilatus. Pilatus var en ond mann som tyranniserte og dømte uskyldige folk til døden.

Jesus svarte: «Du hadde ingen makt over meg dersom den ikke var gitt deg ovenfra. Derfor har han som har utlevert meg til deg, større skyld.»

Det er i vanskelige livssituasjoner at vi kan miste troen på Gud. Det gjorde menneskene som levde for 2000 år siden også. I Jakobs brev 5:13, står følgende:

«Er det noen blant dere som lider? Da skal han be. Er noen glade til sinns? Da skal han synge lovsanger.»

Silvio Krauss, kantor