Helgetanker

I vår tid er det mye fokus på helse og sunn livsstil. Matprodukter med lite sukker og fett er populært. Likeså en livsstil med trening som fører til slank kroppsbygning. Veltrente magemuskler, «six-pack», vises godt når huden har lite fett. Jeg synes det er bra at man tar vare på kroppen sin med en sunn livsstil.

Spesielt populært i vestlige land er den såkalte «5:2 dietten». Opprinnelig var denne dietten utviklet av Harvie og Howell for å behandle pasienter med alvorlig sykdom. Senere tilpasset den engelske legen Michael Mosley dietten, slik at alle mennesker kunne bruke fastekuren som forebyggende og helsefremmende. I de siste årene har dietten blitt populær blant unge mennesker i den vestlige verden.

I Jesus sin tid her på jorden hadde man også kunnskap om faste, men det kom aldri frem hvilken måte man skulle faste på.  «Jeg faster to ganger i uken og gir tiende av alt jeg tjener», står det i Evangeliet etter Lukas kapittel 18:12.

Allerede i steinalderen antar vi at menneskene fastet, spesielt om vinteren når jegerne kom hjem uten fangst.

I kristendommen ble også faste viktig. I løpet av middelalderen ble det dannet en liturgisk helhet, som etter hvert ble det vi i dag kaller kirkeåret. Nytt kirkeår starter hvert år første advent med faste.

I mange hedenske land ble kristendommen og faste innført med tvang, slik også her i landet. Det ble blant annet forbudt å spise kjøtt på fredager da kong Olav den Hellige regjerte. Ble man tatt med å tygge kjøtt i munnen på fredager, hadde det alvorlige konsekvenser. Folket ble ikke spurt, slike lover ble bare bestemt med væpnet makt. Likeså ble det forbudt å gifte seg med flere kvinner. Det var nok vanskelig for befolkningen den gangen å forstå dette. De trodde at kristne lover og regler skadet dem mer enn de var til gagn. Mange vikinger hatet derfor kristendommen, og gikk til angrep på kong Olav med målet å drepe han.

Selv i dag kan det være vanskelig å forholde seg til fasten i adventstiden. De fleste av oss går nok inn i det nye kirkeåret uten å faste.

Adventstiden leder frem mot Jesu fødsel, da Gud ble menneske for over 2000 år siden. Fortsatt synger vi i gudstjenestene det samme som englehæren sang for gjeterne på Betlehemsmarken den første julenatt: «ÆRE VÆRE GUD I DET HØYESTE OG FRED PÅ JORDEN BLANT MENNESKER SOM GUD HAR GLEDE I!»

En velsignet adventstid til dere alle.

Silvio Krauss

Kantor