Mammografibussen kjører rundt i Norges land og tilbyr undersøkelse av kvinner i alderen 50-69 (dvs de som er født fra 1945 til 1964) for å oppdage brystkreft. Til vanlig har kvinnene fått brev i posten om tilbudet rundt disse tider, men det vil ikke skje i år.   - I år har det blitt så mange som skal undersøkes i Norge at vi må vente til 18 august til å komme til Hitra, så de som bor i øyregionen kan bli undersøkt.  Da er vi der i fire uker til 11. september, sier rådgiver Jan Husebye i kreftregisteret. For de som ikke kan komme når bussen er der, oppfordrer Husebye å ta kontakt med sykehuset for å få en avtale der.  - Vi skal prøve å hjelpe alle som vil undersøkes. Fra nå av vil bussen komme til Hitra om høsten annethvertår, slik at kvinnene blir vant til tidspunket i fremtiden, sier han. Studier viser at dødeligheten av brystkreft er 43% lavere blant de som møter, sammenlignet med de som ikke møter til mammografi. For full oversikt over hvor mammografibussen befinner seg hvor og når i Norge, se kreftregistertes hjemmesider.