- Glorifiseringen som Reppe fremstiller, er det grunn til å sette spørsmålstegn ved