Pensjonistpartiet og borgerlig samarbeid på Frøya

foto