I et leserinnlegg i fredagens avis kommer Arnfinn Storø med kraftig kritikk av styrevedtak i Hitra Utmarksråd, der styret vedtok å anbefale Hitra kommune å søke om dispensasjon fra foringsforbudet for hjortevilt. Dette forbudet er innført p.g.a faren for spredning av den smittsomme varianten av CWD (Skrantesjuke), som styret har oppfattet er begrenset til Nordfjella på Hardangervidda.

Arnfinn Storø bruker mye spalteplass på å kritisere Styret for å legge til rette for «ulovlig» foring under hjortejakta... "Jeg synes det er skuffende at et samlet styre i Hitra Utmarksråd ønsker å bidra til denne ulovlige geskjeften kan fortsette."

Hvis Arnfinn hadde spurt, ville han ha fått opplyst at søknaden om dispensasjon kun skulle gjelde kortvarig nedfôring under vårknipa mars-mai.

Styret er overhodet ikke interessert i å åpne for fôring i jaktperioden, slik Arnfinn Storø synes å tro.

Selvsagt ser vi at vedtaket kunne vært mere presist og opplysende, og beklager for så vidt dette.

Børøysundet, 19. mars 2018

Torfinn Stub

Fortsatt leder i Hitra Utmarksråd