Hadde vi grunn til å juble?

Var spørsmål jeg stilte til Frøya kommune, Trøndelag Fylkeskommune og til Nils Jørgen Karlsen i våre to lokalaviser den 15. august i år, og som ble fulgt opp av Pensjonistpartiets representant i et senere kommunestyre.

Bakgrunn for dette spørsmålet var Nils Jørgen Karlsen`s orientering til kommunestyret den 19. mai i år, der han presenterte fylkets planer og progresjon i det forberedende arbeidet til oppgradering av tunnelen vår.

I denne orienteringen informerte Nils Jørgen Karlsen at i tunnelsikringsforskriften er det vedtatt at det skal etableres infrastruktur med mobile fergeleier.

I alle senere artikler i avisene er ikke mobile fergeleier blitt nevnt med ett ord, senest denne uken der vi får presentert plan for stenging og kolonnekjøring under oppgraderingen, ble ikke mobile fergeleier nevnt.

Ingen har funnet det opportunt å svare på spørsmålet jeg stilte den 15. august, og jeg undres hvorfor?

Er det fordi spørsmålet kom fra feil person?

Jeg føler en viss arroganse, når verken Nils Jørgen Karlsen eller noen andre i kommuneadministrasjon finner det nødvendig å svare på et spørsmål mange ønsker et svar på, senest i dag fikk jeg en henvendelse og spørsmål om det blir noen beredskapsferge, som jeg selvfølgelig ikke kunne svare på.

Etter min mening er det respektløst når kommunen ignorerer en henvendelse med spørsmål om riktigheten i en sak, som en i kommuneadministrasjonen hadde informert om.

Hvis ikke kommuneadministrasjonen finner det nødvendig å komme med en ny orientering og informasjon om det blir mobile fergeleier eller ikke, vil mange med meg føle at de er holdt for narr!

Arild Margido Johansen