Svar til innlegget «Åpne for privat utbygging og drift av barnehager i kommunen vår».

Sigrid Hansen, på vegne av Hitra Høyre, har tatt initiativ til debatt rundt private barnehager i Hitra kommune. Dette synes vi er flott, av flere grunner. Først og fremst fordi det, på grunn av befolkningsvekst, kreves flere barnehageplasser. Noen får i dag barnehageplass som ligger utenfor veien mellom hjem og jobb, noe som er en belastning for familien. En annen grunn er at Hitra kommune har utfordringer økonomisk, og derfor er det viktig at vi tenker alternativt for å spare penger.

Hitra Sosialistisk Venstreparti ønsker at innbyggerne skal ha tilbud om gode tjenester fra kommunen, og der kommunen ikke strekker til kan private hjelpe til. Vi er altså åpne for at private kan drive barnehager i Hitra kommune, men det kan ikke være på profitt. Private barnehager mottar kommunale tilskudd, og derfor mener vi at det er urettferdig at private skal få ta ut profitt på skattebetalernes regning. Hitra Sosialistisk Venstreparti er imot kommersielle aktører som tar ut profitt når de mottar kommunale tilskudd som skal komme barna i barnehagen til gode. Om det finnes en privat aktør som ønsker å drive profittfri barnehage, med likeverdige lønns- og arbeidsvilkår som ansatte i kommunale barnehager, så ønsker Hitra Sosialistisk Venstreparti dem velkommen.

Hitra Sosialistisk Venstreparti er åpen for privat utbygging og drift av barnehager i kommunen vår!

Erlend Broholm

Styremedlem i Hitra SV