JA TIL LIVSGLEDE FOR ELDRE

Livsglede for eldre er et velferdstiltak med formål at eldre skal ha en meningsfylt hverdag. Tiltaket er vedtatt innført i Frøya kommune, og har vært drevet ved eksisterende sykehjem på Nordhammaren og ved omsorgsboligene i Beinskaret på Sistranda siden 2016.

Livsglede for eldre på Frøya organiserer aktiviteter som bingo, turer, sangstunder, andakt og annet. Status høsten 2021 er at 60 personer har tilbud om dette tiltaket. Når det nye helsehuset og omsorgsboligene tas i bruk, vil dette øke til å omfatte 72 personer. Det er utvilsomt at brukerne setter stor pris på tilbudet.

Etter det en forstår har driften nytt godt av rause gaver fra lokale næringslivsaktører. Men utgangspunktet er at det er kommunen som har vedtatt tiltaket. Av dette følger at kommunen må sørge for en budsjettdekning med en tilstrekkelig stillingsressurs, eventuelt fordelt etter ønske og behov hos de som ivaretar tjenesten, samt en romslig post for å drive tiltaket på en god måte for brukerne.

Nå har Frøya kommune ferdigstilt et helsehus og omsorgsboliger til rundt 400 millioner kroner. Da er det høyst rimelig at kommunen ved budsjettbehandlingen for 2022 i formannskap og kommunestyre sørger for et betydelig løft i tiltaket Livsglede for eldre i Frøya kommune, slik det er tilrådd i uttalelse fra eldre- og brukerrådet, og påpekt i vedtak fra hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur.

Halgeir A. Hammer,

kommunestyrerepresentant (V)