VINTERTRAFIKKEN PÅ VEIENE! For meg er det et tankekors fortsatt at vi opplever at vogntog ikke mestrer norske vinterveier da dem står på rette beine nyveistrekninger på FV.714 vei som no er opprustet for ca 2.8 millijarder og kommer seg ikke vidre uten hjelp (Bergingsbil)!!!Da må man bare lure på er sjåføropplæringen på de utenlandske vogntogene ,er de  gode nok!!!!!For uansett er det sjåføren som har det store ansvaret at vogtoget er komplett i stand for å mester alle kjøreveier til ulik årstider! Vi har dessverre også registrert gjennom media med kontroller som STV / Politi foretar er det masse avvik på vogntogene som avsløres med dårlige bremser m.m! Dette er tikkende bomber på våre veier som kan få tragiske utfall vist dem ikke blir stoppet!Har i ulike sammenhenger påpeket  at det bør innføres strenge regler at utenlandske sjåførene obligatorisk ha vinterkjøreopplæring i Norge før dem får utføre transport med vogntog etter norske vinterveier!Her må samferdselsmyndighetene komme mere på banen med strengere lover som kan medvirke til at disse useriøse vogntogene forsvinner i fra våre veier om det er vinter eller sommer!Laksenæringen bør også komme mere på banen slik at vi får generert mere av laksen ned til kontinentet med båt som var i ferd med å bli suksess men desverre som opphørte etter ca ett år i drift grunnet en dusteregel fra EU!Til slutt kanskje vi burde å fått til møte/konferanse med de involverte i Laksenæringen med  Samferdselsminister ,STV-Politiet -Transportforbundet -Kystrederinæringen  som kanskje  kan bidra til mere trafikksikker veier og mindre forurensing og mindre slitasjer på våre veinettet

Mvh

Per Ervik

PP Hitra