- Jeg blir betydelig i tvil om kommunens offisielle holdning