- I tråd med kommunens reguleringsplan sikres nå bruddkanter i området, sier Kevin Nordbotn i KN Entreprenører.

- Den aktiviteten vi hadde i Hitra Bergverk på tirsdag var nok også den som vil være mest hørbar for publikum, fortsetter Nordbotn.

I tillegg til sikring av bruddkantene vil arbeidet også omfatte nedtrapping av skjæringer. Enkelte steder er kantene særdeles høye, og nedtrappingen utføres for å unngå at noen faller ned. Området er på over 50 mål, og arbeidet vil derfor foregå over flere år. I følge reguleringsplanen skal arbeidet være sluttført innen 15 år.

- Det er usikkert nå om vi må bruke alle 15 årene reguleringsplanen beskriver, men at vi må ha langt over et år er helt klart, forklarer Kevin Nordbotn.