NÅDE

Ord skaper bevissthet

Bevissthet skaper holdning

Holdning skaper handling

Det betyr at de ordene vi bruker ikke er likegyldige. Bibelen vår inneholder mange ord. Ett av de viktigste heter nåde. Det kommer fra det latinske ordet gratia, som vi finner igjen i det engelske ordet grace, og som best kan oversettes med gratis.

Nåde er et viktig ord i teologien. Ja, det er kanskje det innerste ordet i Guds ordbok. Vi har det også i dagligtalen vår (nådefullt, nådeløst, la nåde gå for rett m.m.) Nåde betyr altså gratis eller vederlagsfritt. I teologien betyr nåde at Gud sendte sin Sønn til jord vederlagsfritt for oss. Det er en gave gitt gratis; av nåde og i nåde. For oss mennesker betyr det at

  • vi hos Gud er omgitt av en uendelig tabbekvote

  • vi hos Han står på en plattform av velvilje

  • vi er sett, avslørt og elsket – på samme tid

Dette er befriende å reflektere over. I et samfunn som fortoner seg mer og mer nådeløst, er der ett sted der vi mennesker er omgitt av En som vil oss bare vel. Ett sted hvor det er nådefullt å være. Det er fortrøstningsfullt og godt å lene seg til hver dag. Kanskje skulle vi si det til oss selv ved starten av en ny dag: «Dette er dagen som Herren har gjort. Gitt oss av nåde til glede og fred.» (Salme 118).

Som prest forretter jeg en del begravelser. Da er jeg ofte på besøk i hjemmet for å planlegge begravelsen og høre om det liv som vi skal ta farvel med. Noen ganger ser jeg på bilder og veggpynt. I en del eldre hjem henger det ofte broderi med sitater fra Bibelen. Ett av dem heter «alt av nåde.» Jeg blir glad når jeg ser dette; det står i skarp kontrast til vårt samfunn hvor det ofte vises «ingen nåde.»

I kirken synger vi det slik om nåden:

«Å, kor djup er Herrens nåde som eit hav, så djup og vid!

Å, kor kjærleg er hans rettferd som kan meir enn gjere fri!

Det er ingen som kan kjenne våre sorger slik som Gud,

Ingen domar som så venleg slettar brot og synder ut.»

Størst av alt er kjærligheten. Først av alt er nåden!

Av prost Dagfinn Thomassen