Sør-Trøndelag fylke mangler hele 197 millioner kroner på veivedlikehold for 2017.

Tidligere Hitra-ordfører og mangeårig fylkespolitiker for Høyre, Egil Hestnes, mener at Pensjonistpartiet har anledning til å sikre mer penger til fylkesveiene, om de vil.

Egil Hestnes påstår også at undertegnede som er Pensjonistpartiets representant i fylkestinget er en del av flertallskonstellasjonen og at jeg kan bidra til at flertallet også vil prioritere mer midler til fylkesveier i høst. Jeg vil bare opplyse Egil Hestnes at Pensjonistpartiet i utgangspunktet kun har et valgteknisk samarbeid med flertallskonstellasjonen, men vi kan komme med innspill til konstellasjonen ifm. Budsjettet og en av de viktige sakene er nettopp veivedlikehold. Jeg har heller ikke noe forbud om å snakke med Høyre, Frp og Venstre i enkelte saker.

Hovedutfordringen innenfor veiområdet er fortsatt at fylkeskommunens økonomiske rammer ikke muliggjør et anbefalt og nødvendig vedlikehold av fylkesveiene og dermed heller ikke understøtter målsettingen om sikker og god mobilitet.

Et rammenivå som betyr utsettelse av vedlikehold og som igjen gir ytterligere økte kostnad for renovering.

FLERE MENINGER PÅ VÅR MENING-SEKSJON

Fylkesrådmannens forslag til drift- og vedlikeholdsbudsjett for 2017 har en samlet ramme på 488,7 mill. kr.

Fylkesrådmannens forslag til økonomisk ramme for drift- og vedlikeholdsbudsjett er ca. 9 mill. kr mindre enn hva som av Statens Vegvesen betegnes som «Minste forsvarlig» samt 39 mill. kr under det rammenivå som ble tildelt området i 2016 etter revidert budsjett.

For å stoppe den negative forfallsutviklingen må det anslås at drift og vedlikehold fylkesvei skal tilføres ytterligere 197 mill. kr, svarende til en økning på 40 % i forhold til Fylkesrådmannens forslag for 2017.

For drift og vedlikehold fylkesvei er det Statens vegvesens anbefaling, å legge til grunn en ramme på 685,8 mill. kr. inkl. mva.

Denne ramme vil i teorien stoppe forfallsutviklingen.

Dette for å bringe rammen på nivå med MOTIV-tallet.

Nevnte MOTIV-tall har utgangspunkt i en beregningsmodell som Vegdirektoratet og Statens vegvesen benytter til å estimere kostnad til drift og vedlikehold av vei under forutsetning av at standardkravene i håndbok R610 (Standard for drift og vedlikehold) overholdes, og at nye etterslep dermed ikke oppstår.

Svein Otto Nilsen

Fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Sør-Trøndelag