Har dessverre i den senere tid etter et uhell brukt en en del leger og sykehus som medførte til at jeg har betalt min egenandel. Viser til avregningen her fra HELFO.

Det som irriterer meg er at jeg ikke får utbetalt mitt tilgodehavende beløp på Kr.175.12! Dette her er ikke det store beløpet  for meg, men det er loverket å prinsippet jeg reagerer på!

For mange minstepensjonister så er fortsatt tohundrekroner mye penger!

Dette her kommer jeg til følge opp politisk!

Per Ervik

Hitra Pensjonistparti