Derfor tror megler Nina på prisvekst etter veiåpninga