Avslutter oppholdsforbudet, åpner opp etter nyttår