Skandale om forslaget ikke blir vedtatt

En reduksjon av reisetiden med 70 prosent, bedre vilkår for oppdrett og næringsliv, samt bedre beredskap på Hitra er bare noen av fordelene med en ny ferge mellom Hitra og Aure.

I motsetning til en rekke av prosjektene i Oslo, er en ny ferje på Nordmøre samfunnsøkonomisk lønnsom. Det er planlagt et utviklingsprosjekt om flytende ferjekaier på strekningen, og dette bør være et pilotprosjekt for forskning og utvikling med stort potensiale for hele Kyst-Norge.

Nord-Vestlandet har lenge vært i verdenstoppen på innovasjon og utvikling.  Dette prosjektet kan bidra til å sikre at Norge fortsetter å være i front på sjøfartsteknologi, i tillegg til å sikre befolkningen og næringslivet bedre infrastruktur og raskere reisevei.

Bare i 2015 ble det transportert laks verdt 10 milliarder fra Hitra og Frøya. Marine Harvest har et betydelig transportbehov. I Nå må politikerne i hovedstaden snart våkne opp og se hva som rører seg langs kysten.

Fremskrittspartiet fremmet nylig et forslag på Stortinget om opprettelse av et nytt fergesamband mellom Hitra og Aure. Det vil være en skandale om forslaget ikke blir vedtatt.

Frank Sve, Samferdselspolitisk talsmann (FrP)