Havbruksnæringens og kystens framtid

Regjeringens pressekonferanse 28. september ble en svært mørk dag for havbruksnæringen. Regjeringens forslag om en grunnrenteskatt på 40 prosent i tillegg til selskapsskatten på 22 prosent kom som en bombe og er dramatisk. Vi vet nå at regjeringen også vil skru opp formueskatten og arbeidsgiveravgiften.

Børsen reagerte umiddelbart. Formuesverdier for over 50 milliarder forsvant på børsen, og nedgangen bare fortsetter. Troen på havbruksnæringen er kraftig svekket pga. regjeringens politikk. Det er ikke bare såkalte laksemilliardærer som ser verdier forsvinne. Verst er det kanskje for småsparere og ansatte som har brukt sparepengene sine, kanskje framtidige pensjonspenger, til kjøp av aksjer ut fra en tro på havbruksnæringen. Folketrygdfondet har tapt milliarder som nest største eier i flere av selskapene.

Optimisme er over natta erstattet med fullstendig usikkerhet. Investeringer stoppes eller settes på vent. Oppdrettsselskaper trekker seg nå fra statens tilbud om vekstkjøp. Det snakkes om at leverandørindustrien rammes hardt, og det har plutselig blitt en utrygghet omkring arbeidsplasser.

Næringen bruker nå tid til å sette seg inn i konsekvensene. Regjeringen har satset på overrumpling uten dialog på forhånd. Har regjeringen glemt at næringslivet er avhengig av gode rammevilkår som er forutsigbare?

Et annet spørsmål: Forstår regjeringen den store betydningen havbruksnæringen har for kysten og distriktene? På Frøya stilles spørsmålet: Hva hadde vi vært uten havbruksnæringen? Vi opplevde tap av svært mange arbeidsplasser for snart 20 år siden da det var dårlige tider i havbruksnæringen. Frøya og Hitra er et av mange kystsamfunn som gradvis har opplevd stor vekst takket være havbruksnæringen. Dette har skjedd fordi noen har satset, tatt risiko, hatt framtidstro og til slutt lyktes.

Det sies at havbruksnæringen må betale grunnrenteskatt da den bruker av felleskapets ressurser. Det går i alle fall ikke an å sammenligne havbruksnæringen med oljenæringen. Olje er en ressurs som forbrukes og blir borte. Havbruksnæringen bruker egentlig lite sjøareal, og sporene i sjøen, inkl. forurensninger, forsvinner fort etter at anlegg er flyttet.

Det har vært snakket om at havbruk er en næring som i framtida skal erstatte betydningen oljen har hatt. Myndighetene og næringen har egentlig tro på at det er mulig med fortsatt vekst da det er behov for den sunne maten som havbruksnæringen leverer. For å få til videre utvikling og innovasjon, sier det seg selv at det er nødvendig med kapital. Det er derfor viktig at summen av skatter og avgifter hensyntar dette. Landets fremste folkevalgte bør ta seg tid til å lytte og ha dialog, være på lag med næringen og kysten. Saken her dreier seg ikke om bare ta fra de store og rike. Det er havbruksnæringens og kystens framtid saken gjelder.

Arvid Hammernes, lokalpolitiker for Frøya Venstre