FRØYA KVITTER SEG MED ULØNNSOMME KULTURMINNER

Frøya kommune er så opptatt av å være «framoverbøyd» og logre for næringslivet

at de «glemmer» andre verdier. Dette er etter hvert vårt største problem. Rasering av 4000 år gamle kulturminner i YX-området på Rabben føyer seg inn i en lang rekke med saker der Frøya kommune demonstrerer sin totale mangel på kompetanse. Kompetanse som er en selvfølge i de fleste kommuner.

Vi har opplevd det med Steinalderstien, Storhalltomta, Vindkraftverket, Uttian-saken, Strandstien, Brannstasjonen, bautaen på Titran og en lang rekke andre saker. Frøya svikter på områder som gjelder vår egen bakgrunn. Vår humane kapital! Dette er alvorlig! Uten fokus på andre verdier enn «framskritt» og penger skal det lite til før vi sitter med Svarteper.

Bevisstheten om kulturvern burde vært ekstra stor i en kommune som lever på 10000 år gammel hellig grunn. Dette er verdier som kommunen burde ha stimulert til forskning på. Det er langt viktigere å gi unge mennesker slike muligheter enn å stimulere til ribbtransport og alt som er gøy. Ja, det er så en vemmes!

Det er ellers ganske patetisk å se hvordan man reagerer på egne feil:

«Det er bare å legge seg flat», «Veldig uheldig og beklagelig», «Vi må sørge for at det ikke skjer igjen», «Det skal ikke skje», «Det er slurv fra vår side», «Fylkeskommunen avglemt»

«Ved å forsøke å rette opp en feil, gjorde vi en ny», «Vi legger oss flate», «er likevel opptatt av at man må komme seg videre», «Dette tar seg ikke bra ut», «Vi kan ikke gjøre annet enn å beklage», «Vi tar det med oss og lærer av det»

«Legge seg flat, og gå videre» høres bra ut dersom man vet hvor man skal gå, men jeg regner med at personer som har null interesse for humanistiske verdier kommer til å snuble igjen. Opp sann!

En ting er å mangle kompetanse i en kommune, men her dreier det seg om å skaffe seg kunnskap i forvaltninga, ved å følge vanlig prosedyre. Kompetansen fins!

Derfor er jeg redd vi sitter med en mangelsykdom i kommunen som slår om seg med slagordet «Kraft og mangfold»! Er kunnskaper, og bevissthet om vår egen kultur en del av dette kraft-begrepet? Neppe! Nå er det ikke nok å legge seg flat, og gå videre.

Selvransaking i alle ledd er nødvendig!

Hans Anton Grønskag