«Kom og få mat!»

Søndagens tekst er fra Johannesevangeliet kapittel 21. Jesus inviterer disiplene til et måltid ved bålet. De gjenkjenner ham selv om han har stått opp fra de døde og har fått sin oppstandelseskropp, som var vesensforskjellig fra den han hadde fra før av.

Det er samenes nasjonaldag på søndag 6.februar (også kalt for Samefolkets dag). Det skal markeres over hele landet, også i kirkene. På alteret i Hallaren kirke skal vi blant annet plassere det samiske flagget, og vi skal lese og synge noen tekster som er på samisk.

Den historiske forankringen av det kristne budskapet er svært viktig. For over 2000 år siden forkynte Jesus det gode budskapet om himmelens rike. Siden har denne nyheten blitt formidlet av apostlene og de mange kristne opp gjennom historien. Vi står altså i en historisk linje som strekker seg helt tilbake til Jesus. Slik sett kan vi forestille oss at vi på en måte sitter sammen med ham og disiplene ved bålet og spiser et bedre måltid av ferskt brød og fersk fisk.

«Kom og få mat! – sier Jesus til disiplene. Det er ikke feil å tenke at Jesus hadde to tanker i hodet da han sa dette til dem. Disiplene hadde blitt sultne etter å ha fisket en hel dag, men de hadde også en dyp åndelig hunger som Jesus hadde lagt merke til.

For å få mettet den åndelige hungeren må man oftest sette av tid i vår hverdag. Tid til bønn. Tid til å lese åndelige tekster, slik de bibelske tekstene nettopp er. Tid til å gå på gudstjeneste. Tid til å samles med andre som har samme gudstro. I overført betydning, tid til å sette seg ned ved bålet sammen med Herren.

Setter vi ikke av tid til saker og ting kan man få et avstandsforhold til dem, og man får en følelse av fremmedhet. Det angår ikke meg. Jeg har ikke interesse av dette. Hva er hensikten med det? Det kan da ikke være så nøye. Jeg skjønner egentlig ikke hva som er greiene her. Slike tanker bunner i uvitenhet og mangel på kunnskap og erfaring, men først og fremst bruken av tiden. Løsningen er å sette av tid i vår travle hverdag. Enkelt, men allikevel så vanskelig.

Vår dyrebare tid er en viktig faktor med tanke på det kristne budskapet. Sett deg ned med Herren ved bålet. Ta av din tid til å søke ham. Da skal du få åndelig mat.

Vår dyrebare tid er også en viktig faktor med tanke på samene. Det finnes mange eksempler på at urbefolkningen i verden blir behandlet på en kritikkverdig måte. Historien bør man ikke være så stolt av, med tanke på dette. Heldigvis har det blitt bedre, og fokuset har forandret seg. Fremdeles svikter det både i kunnskap og forståelse. Det ser man både hvordan Staten av og til oppfører seg, og mangel eller hull i kunnskap som enkelte mennesker har. Oppfordringen er også her at man må sette av sin tid til å forstå og bli kjent med vår urbefolkning, samene.

Med ønske om en fin helg! Gud velsigne deg!

Gratulerer med dagen! - Læhkoeh biejjine! (sørsamisk) - Vuorbbe biejvijn! (lulesamisk) Lihkku beivviin! (nordsamisk).

Knut Torfinn Øydna, sokneprest på Frøya.