Oppfølging av valgprogram for Hitra høyre 2019-2023

Valgprogrammets pkt.3 kultur og frivillighet innledes slik:  Hitra har et kulturliv preget av stor lokal innsats og engasjement.  det frivillige engasjementet er en bærebjelke i lokalsamfunnet.  små ressurser utløser ofte stor frivillig innsats.

Hitra høyre vil derfor gjenopprette " grendautviklingsfondet"   som stimuleringstiltak overfor frivillig arbeid, kulturell kreativitet og dugnadsånd.

Styrke kvalitet og bredde i idrettsarbeidet , musikk og kulturskoletilbudet, samt gi barn og ungdom gode muligheter for å videreutvikle individuelle interesser og ferdigheter innenfor alle kulturområder.

Styrke samarbeidet mellom kommunens fagpersonell og frivillige ressurser.

Årsmøtet i Hitra senior Høyre vil henstille til våre folkevalgte om å sørge for oppfølging av disse viktige programformuleringer, ved å foreslå  at " grendautviklingsfond" blir gjenopprettet og tilført økonomiske ressurser ved hvert årsbudsjett framover i tid.