Jeg viser til Bergljot Stokkans kronikk i Hitra-Frøya 2.09.2016. Stokkan baserer deler av kritikken av UDI på et oppslag i samme avis 30.08.2016 om Mustafa, hans kone Majd og deres to barn. Mustafa siteres på at «De vil sende oss nordover til Kåfjord.»

Det er ikke UDI men Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som bosetter flyktninger i Norge og flyttingen til Kåfjord har ingenting med nedleggelsen av asylmottaket på Hitra å gjøre.

Rune Vordahl

Regiondirektør, UDI