Slik vil rådmannen kutte 20 millioner i budsjettet

foto