Etter erfaringene med lyngbrannen på Frøya i vinter, og de siste dagers branner i Time og Gjesdal kommuner, ser brannsjefen på Hitra seg nødt til å minne om bålforbudet.

- Det er et generelt bålforbud over hele landet på sommer halvåret, men i år tror jeg vi må være ekstra, ekstra forsiktig. Det skal store nedbørsmengder til for naturen er skikkelig gjennomblaut etter den nedbørsfattige vinteren vi har vært gjennom, terrenget blir fort tørt igjen selv etter nedbør, advarer brannsjef på Hitra, Dag Robert Bjørshol.

Fra 15. april til 15. september er det et generelt forbud mot å gjøre opp ild i skogmark.

- En sigarettsump er nok

Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap(DSB) advarer også mot stor skogbrannfare i store deler av landet.

– Det er stor skogbrannfare særlig i et belte langs kysten i hele Sør-Norge til og med Trøndelag. Folk må være veldig forsiktig. Vi forventer at de følger de anvisninger og pålegg som det lokale brannvesenet gir. Selv en sigarettstump er nok til å utløse en brann, sier Hans Kristian Madsen, avdelingsleder i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DBS) til NTB.