Ber om å få fylle ut Lervågen med 5.000 m3 sprengstein

foto