Flere tusen mennesker ble mett av det Jesus gav dem å spise.

Søndagens tekst er fra Markusevangeliet 6,30-44. Her fortelles det om et såkalt brødunder. Noe skjedde som under enhver omstendighet ikke burde vært mulig. Fem brød og to fisker ble til mat for flere tusen mennesker. Alle ble mette av det de fikk servert. Utrolig! Årsak: Jesus. Man kan kanskje trekke på smilebåndet av en slik historie. Historisk er det vanskelig å verifisere at slikt skjedde. Det er også vanskelig å skulle gjenskape det. Men kanskje noen misjonærer og andre kristne opp gjennom vår historie har opplevd lignende mirakel? Det er godt mulig. Vitnesbyrd fra slike mennesker er nok mange, og man skal ikke neglisjere dem. Hvis slike historier er troverdige og sanne, må man se og lese dette brødunderet og andre mirakler i bibelen med nye briller. Poenget mitt er at beretninger, erfaringer og vitnesbyrd fra troende mennesker hører med når vi skal lese de bibelske tekstene. At ikke du eller din umiddelbare bekjentkrets ikke opplever så mye under og mirakel i hverdagen tilsidesetter ikke det bibelske vitnesbyrdet. Opp gjennom historien har folk funnet trosstyrke og trøst ved å høre andres trosvitnesbyrd. Bibelen selv oppfordrer til å lytte til slike mennesker. Tenk på dette! Plutselig er det du som sitter inne med et lite eller kanskje større mirakel av guddommelig art. En erfaring som du kan dele med andre igjen.