Minneord Tore Øverland

Natt til sist søndag den 21. august sovnet Tore stille inn på Hitra helsetun. Når man kjenner til sykdommen som han led av i flere år, så var det ikke så overraskende. Tore var trøtt og sliten.

For mange av oss som hadde gleden av å oppleve Tore som lærer og medmenneske, så blir det likevel et savn. På mange måter satte han store spor, uten at de synes. Men de bør ikke glemmes.

Han var ingen A4-person. Hadde meninger og mot som utfordret omgivelsene. Basert på kunnskap, perspektiver og refleksjoner om andre sannheter enn de gjengse. For meg var han en inspirator og læremester, og ga meg en større bevissthet om verdier som ikke er materielle. Verdier som knytter seg til natur og miljø, vår kultur og historie. I dag bør de fleste ha fått med seg at dette ikke er gått av moten, men er blitt viktigere enn noen gang.

Tore var læreren og biologen som kunne undervise på en måte som motiverte og engasjerte. Hans pedagogiske evner var unike. Han kunne formilde på en måte, som få er forunt. Med opplevelser utenfor klasserommet og med en innlevelse som skapte undring og nysgjerrighet. Slik tror jeg mange av oss tidligere elever vil huske han.

Jeg håper Tore kan forbli et levende minne for oss og for skolesamfunnet i vår kommune. Ja, et forbilde for de som nå skal gi nye generasjoner kunnskap om livet og vårt ansvar for medmennesker og natur- for det vi i dag bruker nyord på som for eksempel bærekraft.

Som verdige ord om Tores minne? Hva er riktig og gjenkjennende om den flotte og markante personen som nå har forlatt oss? Jeg velger å låne ord fra andre om det. Og for meg blir valget slik, av Einar Skjæraasen:

Du ska itte trø i graset. Spede spira lyt få stå. Mållaust liv har og e mening, du lyt sjå og tenkje på. På Guds jord og i hass hage, er du sjøl et lite strå.

Du skal ikke røre reiret, reiret er e lita seng. Over tynne bån brer erla, ut sin vâre varme veng. Pipet i den minste strupe, skal bli kvitring over eng.

Du skal itte sette snuru, når du sir et hara-spor. Du skal sjå deg for og akte, alt som flyg og spring og gror. Du er sjøl en liten vek en, du treng sjøl en storebror.

La fred og takknemlighet være med Tores minne!

Hitra, 26. august 2022

Ordfører Ole L. Haugen