Nei til turistskatten!

Håper ikke Høyre vil gå inn for denne «dusteskatten». Pensjonistpartiet har i sitt lokalvalgprogram programfestet at det må ikke innføres. Vi kan da ikke straffe å hilse  velkommen til våre turister i fra fjern og nær med en slik utidig «dusteskatt» , de som kommer og besøker våre kommuner spesielt nå i feriesesongen. Og legger igjen masse penger i ulike sammenhenger her ute på Hitra.

Reiselivsnæringen er en stor næring og skaffer mange arbeidsplasser i ulike sammenhenger og bidrar til god reklame fra turistene som besøker kommunen her i Norge.

Vi må ta vare på omdømmebyggingen. Derfor få lagt dette i skuffen og hiv nøkkelen så aldri noen finner den.

Per Ervik

Pensjonistpartiet

2.kandidat Trøndelag Fylkesliste