Selger sjømat ulovlig via Facebook - frykter helsefare