Da budsjettet og Handlingsprogram Samferdsel ble behandlet på Fylkestinget i går ønsket FrP, Høyre og Venstre å legge inn Flatvalveien i investeringsprogrammet, samt sørge for at gang- og sykkelvei langs fv 714 Nesset/Hellesvik- Dyrvik blir planlagt i perioden. Men forslaget ble nedstemt av Arbeiderpartiet og Co.

Det holder ikke å satse på fylkesvei bare med muntlige løfter, det må settes av midler, sier en skuffet opposisjon. "I vårt budsjett avsatte vi 99 millioner ekstra til fylkesvei, og viser at vi virkelig prioriterer fylkesvei" sier Guro Angell Gimse (H) som er nestleder i Infrastrukturkomiteen på Fylkestinget. Arbeiderpartiet og resten av posisjonen satte bare av 9,7 millioner ekstra til samferdsel, og det kan ikke kalles fylkesveisatsning akkurat. Nå sparer vi oss til fant, forfallet på fylkesvei vokser så raskt at det vil bli nesten umulig å rette opp i, sier en frustrerte Gilde, gruppeleder for FrP.

Henrik Kierulf opposisjonsleder (H), Guro Angell Gimse (H), Elisabeth Paulsen (V) og Anita Gilde gruppeleder i FrP

Flere meninger om dette og andre tema, finner du på lokalavisas meninger-sider www.hitra-frøya.no/meninger