Applaus til Egil Hestnes som slår til lyd for at de to naboøyene må bli en kommune igjen, en storkommune.

I Hitra-Frøya sist fredag fikk han et beskjedent oppslag om sitt syn om at en kommunesammenslutning der Frøya og Hitra burde bli en kommune, fordi de naturlig hører sammen. Ett arbeidsmarked, ett boligmarked, ett service- og tjenestefunksjoner. Det kunne vært nevnt mange flere.

Det bure vært førstesidstoff og slått virkelig stort opp, men både Hestnes og jeg er vel gått ut på dato og bør komme med sannhetsord om denne sak så lite som mulig.

Da jeg var ordfører på Frøya (1980-1987) arbeidet den dyktige rådmann Tore Strøm og jeg sammen om å analysere akkurat denne naturlige integrasjon mellom de to øysamfunnene. Det var over 20 slike felles virksomhetsområder, som gammelordfører Hestnes i sitt innlegg sammenfatter i begrepet service- og tjenestefunksjoner.

Jeg og flere med meg forsto den gang at når den planlagte tunnelen mellom de to øyene kom på plass, ville den virke som en hovedpulsåre og tilføre de skrantende legemsdeler nytt, friskt blod.

Det viste seg da tunnelenble en realitet, at virkningene overgikk forventningene. Virkningen ble både større og bedre, Ja, den gang som nå «var det vanskelig å spå om framtida.» Kan vi i dag tenke oss Frøya uten tunnelforbindelse med Hitra ?

At en nyvurdering av kommunegrenser, blir å betrakte som omkamp er Hestnes uenig i. Det gir jeg ham min fulle støtte i. Det må heller bli et eksempel på at de som er i stand til å se bort fra snurrepiperier, skjærer i gjennom og velger den mest fornuftige og fremtidsrettede løsningen, som best vil tjene øyregionen. Vi har et godt ordtak, «En ska hør ætti når gammelhoinn gjøyr». Nå vil jeg som en «ennå gamlere «hoinn» gjøy jeg også, og når to gammelhoinna gjøyr, da bør selv politikere høre.

Da jeg var ordfører på Frøya (1980-1987) jobbet jeg for den saken at Hitra og Frøya burde bli en kommune, slik det opprinnelig var en gang med kommunesenter på Dolm og ordfører boende på Sauøya i Froan, Sauøya, da var et handelssentrum i Midt-Norge.

Ordfører Borthen var neppe på kontoret på Dolmøya hver dag, seilturen fra Sauøya var for dryg til det. Historisk må vi heller ikke glemme at Hitra og Frøya var en kommune, fram til 1881. Da tunnelen kom i år 2000 viste det seg at det var en helt korrekt tankegang mange av oss hadde på 1980-tallet.

Jeg må vel ta skylda for at det da ikke ble gått videre med sammenslåing den gang. To av mine tanker ble tatt dårlig imot, nemlig den ene om at kommunesenteret kunne plasseres på Dolmsundet hvor mye infrastruktur allerede var på plass, men verst var nok den andre at jeg antydet vi kunne spare Hitra-ordførerens lønn, dersom det da ble en kommune. Det fikk senterpartiet på Hitra til å reagere og de avviste planen. Den ble skrinlagt dessverre.

Tenk nå på det urhistoriske faktum at Øyrekken og seinere Fast-Frøya var det eneste fastland i hele Nord-Europa i flere titusen år. Frøya lå der alene inntil Golfstrømmen tinte så mye is at Dolmøya kom fram unna iskanten. Immigranter fra Frøya strømmet til dette nye paradis, enda det ikke var asylmottak der. Som vanlig var det de best utrustede som flyttet, så Frøyarasen på Dolmøya var og er nok den aller beste. Dolmøyværingene bør ikke glemme sitt opphav.

Frøyværingene var sjøens og havets folk, de annekterte sannsynligvis bare strandlinja fra Knarrlagsund til Kvenvær. At folk fra innlandet etter hvert kom til Innhitra, ble ikke lagt merke til. Det var lagt unna og en annen immigrasjon. Det tok hundrevis av år før de fra innlandet erobret Innhitra og de to gruppene fant hver andre, smeltet sammen kan vi si, selv om det kanskje ble noe uønskede mutasjoner. Helt sikkert kan en ikke være om dette, den diskusjonen må vi bare glemme.

NÅ er vi i støpeskeia igjen. Omstrukturering skal skape det nye samfunnet.

Det er lenge siden vi var det egentlige FOSEN, med ei halvøy lenger nord som het og er «FOSENHALVØYA», men som de nå ser ut til har fått hjemmelen på begrepet «FOSEN», selv om det er aldri så galt både historisk og kulturelt.

«Storfosen» og «Litlfosen» (det gamle Kristiansund), er det ennå begrep med innhold for de som er godt voksen. Jeg og yndre husker at Sula i Fosen og Tranvikan i Fosen som postadresser, ikke sant. « I Fosen» ble sløyfet da postnumrene ble innført, og det er jo ikke så mange år siden.

Så er vi der igjen, i omstruktureringsprosessen. Jeg er enig med Hestnes i at Frøya og Hitra hører sammen. Det går ikke med Frøyas holdning om at vi vil ikke diskutere videre sammenslåing før en blir ening om at kommunesentret må ligge på Frøya. De som jobber på byråkratiske senter, ser helst at ikke noen forstyrrer dem. Det er timebetilling og «lukkede "avdelinger". Du kan ikke komme bare her når som helst uten avtale.

Det at Hitra retter blikket innover i alt for stor grad er et feilgrep, men at Hevnskjela og tilstøtende områder tilknyttes, vil styrke regionen. Det synes jeg er positivt. Sammen vil det danne en ennå bedre og livskraftig storkommune, en region som blir en tungvekter i landssammenheng. Sammen blir de helt klart sterkere, selv om noen tror det er best å være seg selv nok.

Hovedpulsåren burde blitt forlenget til Mausund og Sula. Der er det mange trøtte og slappe lemmer som trenger nytt blod. Kunne de fått det, ville også øyrekken blomstre. Virkningen ville blitt den samme her som den vi har sett på Fast-Frøya etter at tunnelen kom i år 2000.

Jeg, dvs min kone, googlet på ordet «hovedpulsåre». For meg som Krf-politiker og høyrepolitikeren Hestnes kanskje, så gir det en liten bismak der, for hovedpulsåren får blod som pumpes ut fa VENSTRE hjertekammer, står det hos Google. Der er det litt disharmoni, men vi også huske at venstre kan få mye ut av lite og vingler seg fram. De har dyktige folk som nå prøver nye metoder, f.eks. Pockemon. Venstre lar seg ikke stoppe av sperregrenser og motstand. Fram skal de selv om det går nedover.

En appell til slutt: Politikere på Hitra og Frøya. «Hør etter når gamle hunder, som Hestnes og jeg gjøyr». La Hitra og Frøya bli en kommune.

Jeg mener rådhuset bør ligge på Dolmøya, f. eks «Brakkeriggtomta» ved tunnelen. Jeg forstår at butikksenter, hoteller, spisesteder, banker og servicekontor må bare fortsatt bli der i de lokalsenter som allerede er der. Det er etablert et samspill som bare må fortsette. All kommunikasjon er lagt opp til det tidligere ordfører Egil Hestnes, mener at for innbyggerne kan det være opprørende dersom en såkalt «omkamp» blir tatt av Fylkesmannen, og eventuelt departement, regjering og storting og at de kommer til en annen kommunestruktur for regionen. Hestnes sitt var er nei, det er også mitt. Der støtter jeg Hestnes fullt ut. Jeg håper virkelig vi får en bedre løsning enn den lokalpolitikere nå synes å rote til.

Min appell til statsråd Sanner og stortingspolitikere er at de må skjære igjennom og gi oss en framtidsrettet og optimal fungerende storkommune.

Trondheim 11.sept. 2016.

Sigbjørn Larsen